Mësimi 20 – Jeni i sëmurë?

Zoti Majer është kthyer...

Kapitull i gramatikës: Përemrat pronorë në shumës meine

Na ndiqni!