Mësimi 21 – Unë isha në Esen

Zoti Majer tregon historinë e tij...

Kapitull i gramatikës: Koha e pakryer e foljeve sein/haben

Na ndiqni!