Mësimi 23 – Kush flet atje?

Andreas i duhet përsëri një pretekst...

Kapitull i gramatikës: Foljet e parregullta

Na ndiqni!