Mësimi 23

Françaising (koncesioni i përdorimit të emrit të ndërmarrjes)

Ndarja e punës, bashkëpunimi, kontrolli: si i përcjellin firmat emrin dhe njohuritë e tyre teknologjike.

Temat: françaising, kontrata e licencës

Na ndiqni!