Mësimi 25 – Mund të më jepni edhe disa peshqirë?

Andrea, doktor Tyrman dhe zonja Berger planifikojnë një udhëtim me anije...Kapitull i gramatikës: Foljet me rasën dhanore dhe kallëzore

Na ndiqni!