Evropa

Evropa je jedan od sedam kontinenata. Na pretposlednjem mestu po površini (10.390.000 kvadratnih kilometara).

Sa 710.000.000 miliona stanovnika obuhvata 11 odsto svetske polulacije.

1 | 28