AB Komisyonu

Avrupa Birliği veya Avrupa Komisyonu. Komisyon Avrupa Birliği'nin icra organıdır.

Avrupa Birliği'nin Komisyon dışında Parlamento ve Konsey ve Adalet Divanı gibi organları bulunmaktadır.

1 | 1