İklim değişikliği

İklim değişikliği, insanlığın önündeki en büyük krizlerden biri. Dünya genelinde iklim değişikliği ile orta ve uzun vadeli mücadele çabaları yoğunlaşıyor.

Uzmanların tahminlerine göre 2100 yılına kadar sıcaklıklarda 5 derece artış olacak. Sıcaklık artışı, dünyanın birçok bölgesinde vahim sonuçlara yol açacak. Küresel ısınma kimyasal etkilidir. Gerek canlıların doğal aktiviketeleri, gerekse sanayinin ürettiği sera gazları ile gerçekleşmektedir.

1 | 19